Publicerad 19 oktober 2020

Psykiska sjukdomar och syndrom, statistik

Statistiken visar hur sjukskrivningen ser ut på nationell nivå för tio specifika diagnoser inom psykiska diagnoser och syndrom.

I menyn når du statistik för de tio psykiska diagnoser och syndrom som ingår i pilottesterna.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset