Publicerad: 23 juni 2020

Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog med teman

SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov.

I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt. De kan genomföras som:

 • kunskapsseminarier för förtroendevalda,
 • som del i en lokal utbildning, eller
 • som delar i ett lokalt utvecklingsarbete som genomförs i er kommun eller region.

Genomförandet utgår från era behov och önskemål. Datum och tid för föredragen bestäms lokalt. Målgrupper för föreläsningarna är förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och medarbetare som har särskilt ansvar för att utveckla medborgardialogen i kommunen eller region.

Teman

 • Medborgardialog som del i styrsystemet
 • Medborgarbudget
 • Medborgadialog för unga
 • Medborgardialog i komplexa dialoger
 • Digitala metoder i dialoger

Intresseamälan

Gör din kommuns eller regions intresseanmälan. Anna-Lena Pogulis kommer att kontakta dig med svar via mejl.

Intresseanmälan: Medborgardialog i fokus (nytt fönster)

Föreläsare

Lena Langlet, samordnare för demokratiområdet
Anders Nordh, handläggare
Malin Svanberg, handläggare
Nils Munthe, handläggare
Anna-Lena Pogulis, handläggare

Plats, kostnad

Sker lokalt på plats i kommunen eller regionen. Det kostar 2 000 kronor per seminarium inklusive planering.

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!