Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • måndag
  8
  mar
  2021

  Modernt ledarskap

  Varmt välkommen att uppmärksamma Internationella kvinnodagen digitalt. Under drygt en timmes tid är det fokus på samtal om ledarskap och hur vi gemensamt ser till att makt och inflytande är jämställt för toppolitiker i kommuner och regioner.

 • tisdag
  9
  mar
  2021

  Webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

  Att systematiskt beskriva och följa upp individer i en verksamhet kan ge svar på frågor som vilka problem och behov brukare har och om de insatser verksamheten erbjuder passar.

 • tisdag
  9
  mar
  2021

  Grundkurs i LVU

  Syftet med kursen är informera och ge grundläggande kunskaper om lagstiftningen kring omhändertagande av barn och unga.

 • tisdag
  9
  mar
  2021

  Remisskonferens om Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

  Välkomna till remisskonferens för de kommuner och regioner som ska besvara remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78).

 • tisdag
  9
  mar
  2021

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, tillfälle 1

  Våren 2021 erbjuder SKR en distansutbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under våren. Varje utbildning består av egen förberedelse, två distansseminarier, ett förmöte och ett eftermöte p...

 • onsdag
  10
  mar
  2021
 • onsdag
  10
  mar
  2021

  Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering

  Vad kan Sverige, Norge och Danmark lära oss av varandra på de olika nivåerna och hur kan vi tillsammans komma framåt med digitalisering av socialtjänsten?

 • onsdag
  10
  mar
  2021

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård –utbildningstillfälle 1

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Utbildni...

 • torsdag
  11
  mar
  2021

  Grundkurs pension

  Kursen går igenom pensioners olika beståndsdelar med särskild fokus på den kollektivavtalade kommunala tjänstepensionen. 

 • torsdag
  11
  mar
  2021

  Kommunledningens roll för att styra och leda mot ökad effektivitet, tillfälle 1

  SKR bjuder in dig till en utbildning vid två olika utbildningsdagar om effektivitet och produktivitet som kommer att belysas utifrån de tre perspektiven resursinsats, volym och kvalitet och hur dessa kan samspela för ökad effektivitet. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!