Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • tisdag
  12
  maj
  2020

  Människan och mötesplatsen - socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen

  Välkommen till den nationella konferensen Människan, mötet och platsen – socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen. Konferensen äger rum i Örebro 12–13 maj 2020.

 • onsdag
  13
  maj
  2020

  Regional utveckling 2020

  SKR arrangerar tillsammans med SCB och Tillväxtverket den årliga konferensen Regional utveckling. Årets tema är näringsliv och hållbarhet.

 • onsdag
  13
  maj
  2020

  Grundkurs i moms (Stockholm)

  Grundläggande momskurser på flera orter under våren 2020.

 • onsdag
  13
  maj
  2020

  Kommunal juridik (Sigtuna)

  SKR:s juridiska avdelnings årliga temadagar under rubriken Kommunal juridik erbjuds vid två tillfällen i maj månad.

 • onsdag
  13
  maj
  2020

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, region eller Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen får du grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilk...

 • tisdag
  19
  maj
  2020

  Fler vägar in - breddad rekrytering

  Välkomna till en konferens som bryter ny mark genom att visa hur kommuner i praktiken kan möta sina kompetensbehov och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet. 

 • tisdag
  19
  maj
  2020

  Presidiekonferens: Fullmäktiges styrning - revision och ansvarsprövning, Malmö

  Fullmäktige ansvarar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning ...

 • tisdag
  26
  maj
  2020

  Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign, 26–27 maj 2020

  Den här kursen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

 • tisdag
  26
  maj
  2020

  Avtal för räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • tisdag
  26
  maj
  2020

  Presidiekonferens: Fullmäktiges styrning - revision och ansvarsprövning, Stockholm

  Fullmäktige ansvarar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning ...

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!