Publicerad: 14 december 2017

Kurser och konferenser

 • torsdag
  23
  apr
  2020

  Trygga medarbetare – trygg vård

  Välkommen till SKR:s stora konferens om vården före, under och efter graviditet. Årets tema är medarbetarna och deras centrala roll för en tryggare vård.

 • torsdag
  23
  apr
  2020

  Webbseminarium: Tillgänglighet på webben

  Välkommen till ett 90 minuter långt webbseminarium om hur kommuner och regioner ska kunna leva upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade DOS-lagen.

 • måndag
  27
  apr
  2020

  Webbsändning: Gymnasielagen - vad händer nu och framåt?

  I denna webbsändning ger experter från SKR och berörda myndigheter en bild av hur situationen ser ut i dag och försöker ge svar på de frågor som fortfarande finns.

 • tisdag
  28
  apr
  2020

  Exklusiv workshop för toppolitiker som är kvinnor 2020

  Ni kommer att arbeta med komplexiteten i ditt uppdrag i kommunen eller i regionen samt om ledarskap och makt. Tillsammans skapar vi även ny kunskap om att vara toppolitiker och kvinna.

 • tisdag
  28
  apr
  2020

  Nätverksträff för kommunala kultur och fritidschefer - internat

  Den 28-29 april 2020 anordnar SKR ett 2-dagars-internat där chefer med ansvar för kultur-, fritids- och folkbildningsfrågor ges möjlighet att diskutera strategiska frågor utifrån sitt uppdrag.

 • onsdag
  29
  apr
  2020

  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • onsdag
  29
  apr
  2020

  Inspirationsdag: Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen

  Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till inspirationsdag om evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården. Forskare och representanter från Västra Götalandsregionen berättar om implementeringen av vårdsamordnare och forsknin...

 • onsdag
  29
  apr
  2020

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

 • onsdag
  29
  apr
  2020

  MasterClass 2 - Modeller som stöd i medborgardialog i samhällsbyggnad

  Vid MasterClass 2 ger SKR dig exempel på metoder där modeller används i samhällsbyggnad och lagstadgade samråd från både Sverige och andra länder.

 • måndag
  4
  maj
  2020

  SKR:s dag för offentliga måltider 2020

  Välkommen till en dag om offentliga måltider för kommuner och regioner. Under dagen ges du möjlighet att diskutera aktuella frågor med centrala myndigheter och med andra kommuner och regioner samt lyssna till nya, spännande initiativ inom området.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!