Publicerad: 11 mars 2020

Kurser och konferenser

 • torsdag
  15
  apr
  2021

  BEA Grundkurs - Save the date

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet, BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • måndag
  19
  apr
  2021

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, tillfälle 2

  Våren 2021 erbjuder SKR en distansutbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under våren. Varje utbildning består av egen förberedelse, två distansseminarier, ett förmöte och ett eftermöte p...

 • tisdag
  20
  apr
  2021

  Kommunledningens roll för att styra och leda mot ökad effektivitet, tillfälle 2

  SKR bjuder in till en utbildning vid två olika utbildningsdagar om effektivitet och produktivitet som kommer att belysas utifrån de tre perspektiven resursinsats, volym och kvalitet och hur dessa kan samspela för ökad effektivitet. 

 • onsdag
  21
  apr
  2021

  Diskriminering i arbetslivet - Save the date

  Våren 2021 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring diskrimineringslagen och diskriminering i arbetslivet.

 • måndag
  26
  apr
  2021

  Skolriksdagen 2021 – Mötesplatsen för dig som styr och leder skolan

  Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för dig som leder och styr skolan.

 • tisdag
  27
  apr
  2021

  Kurs om föräldraledighet - Save the date

  Kursen innehåller en kort genomgång av delar av föräldraledighetslagen samt aktuella delar i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. Fokus i kursen läggs främst på frågor och svårigheter gällande förläggning och ersättningar runt föräldraledighet.

 • onsdag
  28
  apr
  2021

  Agenda för arbete, del 5

  Webbsändning med nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning.

 • tisdag
  4
  maj
  2021

  Masterclass i medborgardialog 3 – medborgardialog där folk är

  Masterclass är en form för kompetensutveckling där vi fördjupar oss i verktyg för medborgardialog som riktar sig till de som redan kan grunderna i Medborgardialog och som vill gå djupare in på olika metoder och arbetssätt.

 • onsdag
  5
  maj
  2021

  Regional utveckling 2021

  Den återkommande konferensen Regional utveckling har i år temat regionalt utvecklings- och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning. Konferensen är digital och arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR.

 • onsdag
  5
  maj
  2021

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård –utbildningstillfälle 2

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Utbildni...

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!