Publicerad 21 november 2023

Exempel på resultat efter frågeställningar

Exempel på resultat efter besvarade frågeställningar i metodstöd för prognos för särskilda boenden för äldre.

När kommunen har gått igenom metodstödet och besvarat alla frågeställningar görs en sammanställning av resultatet. Här är ett illustrerande exempel på vad de besvarade frågeställningarna kan resultera i.

Behov

Totalt 70 personer i kommunen bedöms behöva särskilt boende för äldre.
- varav 25 har somatisk problematik och höga behov av fysisk tillgänglighet.
- varav 45 personer har demenssjukdom och 40 av dessa har höga behov av fysisk tillgänglighet.

Tillgång

Kommunen bedöms ha 23 lägenheter i särskilt boende till sitt förfogande.
- varav 20 möter höga behov av fysisk tillgänglighet
- varav 10 är specifikt demensboende.
- varav 2 bedöms ha möjlighet för sammanboende par.

Övriga förutsättningar

Kommunen ser potentialen att nyttja ny välfärdsteknik, vilket tas i beaktande vid nybyggnation. Det går även att installera WiFi på befintliga särskilda boenden.

Prognos

  • Kommunen har ett underskott på 45-47 lägenheter inom särskilt boende (beroende på sammanboende par).
  • 35 lägenheter behöver ha anpassning för demenssjukdom (demensenhet).
  • 10-12 lägenheter behöver ha höga behov av fysisk tillgänglighet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.