Publicerad 25 november 2019

Yttrandefrihet och lojalitet: vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner, landsting och regioner? Hur får arbetsgivaren göra när anställda offentligt kritiserar verksamheten?

I boken Yttrandefrihet och lojalitet beskrivs de juridiska riktlinjerna i en för chefer och politiker ibland komplicerad fråga. Boken har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting för att främja en öppen demokratisk debatt och stärka politiker och chefer i deras roller. Skriften tar upp viktiga frågor för arbetsgivaren, som lagar och arbetsrättsliga regler, frågeställningar om vad arbetsgivaren får och kan göra och vilka regler som gäller för anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Frågorna konkretiseras med rättsfall från Arbetsdomstolen och med JO-uttalanden.

Detta är den tredje upplagan av skriften, som bearbetats med hänsyn till aktuella lagändringar, domar och beslut.

Denna produkt beställer du via SKL Kommentus webbutik.

Köp 5 st eller fler för 199 kr/st
Köp 10 st eller fler för 179 kr/st

Yttrandefrihet och lojalitet: vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR