Publicerad 8 december 2022

Yrkesutbildning, kombinationsutbildning och elevstöd inom komvux

Rapporten bygger på en enkätstudie som genomfördes under våren 2022 och som riktade sig till samtliga kommuner. Syftet med enkäten var att synliggöra kommunernas arbete med att utveckla yrkesutbildningar inom komvux, svårigheter som kan utgöra hinder för utveckling och insatser som kommuner gör för att stödja elever inom komvux som helhet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.