Publicerad 5 juli 2019

Webbkollen Barn och unga

Slutrapport från projektet "Webbkollen Barn och unga" - ett utvecklingsprojekt om uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Projektets övergripande syfte var att pröva hur ett urval variabler för systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården fungerade i praktiken.

Variablerna som prövades baserades på Socialstyrelsens handläggnings- och dokumentationsstöd Barns Behov i Centrum (BBIC). Projektet avslutades i januari 2018 och bedrevs inom ramen för SKL:s utvecklingssatsning på öppna jämförelser inom socialtjänsten. I denna rapport presenteras lärdomar och erfarenheter av projektet. Bilagorna finns att ladda ned separat.

Webbkollen Barn och unga Pdf, 1 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.