Publicerad 19 juni 2019

Villkor för förtroendevalda

Ersättnings- och arbetsvillkor för förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner.

Demokratiutredningen har tagit initiativ till att inleda ett samarbete med SKL i syfte att ta reda på aktuella ersättnings- och arbetsvillkor för de förtroendevalda i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

En enkät till samtliga kommuner landsting och regioner skickades ut i februari 2015. I den här rapporten presenteras en sammanställning av resultatet från den enkäten. Syftet med undersökningen är att uppdatera kunskapen om och kartlägga villkoren för förtroendeuppdragen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.