Publicerad 9 november 2021

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

SKR har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Jönköpings län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Jönköpings län?

I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. Analyserna är baserade på uppgifter som landets samtliga kommuner och regioner har skickat in till SCB.

Politiker per län är en rapportserie som tidigare har utkommit 2009, 2012 och 2016.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.