Publicerad 8 april 2021

Verktygslådan språk och integration

Verktygslådan vill inspirera till insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn. Vi vänder oss till dig som i ditt arbete möter denna grupp under sin föräldraledighet.

Del 1 lyfter fram tips på aktiviteter och kommunexempel. Del 2 är en praktisk vägledning för uppföljning, i syfte att synliggöra framsteg och säkerställa att målsättningarna med insatserna uppfylls.

Verktygslådan Språk och integration

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset