Publicerad 5 juli 2019

Verksamhetssystem som stöd för systematisk uppföljning

SKR har genomfört ett utvecklingsarbete för att underlätta individbaserad systematisk uppföljning på grupp- och verksamhetsnivå med stöd av socialtjänstens verksamhetssystem. Arbetet har utmynnat i ett förslag om 20 generella variabler för uppföljning som är användbara för hela socialtjänsten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR