Publicerad 7 maj 2019

Vem kör egentligen? Att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting

Slutrapport från SKL:s programberedning för styrning av offentligt finansierad verksamhet.
Rapporten belyser särskilt kvalitet och resultat, brukares inflytande, professionens handlingsutrymme samt legala förutsättningar för att kommuner, landsting och regioner ska kunna utforma sin egen styrning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.