Publicerad 4 juni 2019

Vår tids stora samhällsomdaning

En forskningsessä om politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog.

Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in med nya värderingar och intressen som påverkar nationalstaten, staden och människorna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR