Publicerad 21 november 2019

Vårdval i specialistvården - utveckling och utmaningar

I denna rapport studeras förutsättningar och alternativa lösningar för att utveckla vårdval i specialiserad vård. Särskilt studeras utformningen av ersättningsprinciperna. Tonvikten i rapporten ligger på att beskriva hur fem landsting har arbetat
med utveckling av vårdval i specialistvården på olika sätt. Utifrån dessa fem exempel förs resonemang om olika strategier för utformningen av vårdval och deras konsekvenser bl.a. när det gäller utformningen av ersättningssystem.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.