Publicerad 25 november 2019

Vårdval i primärvården

Vårdvalssystem i primärvården är obligatoriskt enligt hälso- och sjukvårdslagen sedan 2010. Landstingen har dock rätt att själva utforma regelverken. Det är därför intressant att studera vilka variationer som finns och hur olika utformning av systemen kan kopplas samman med olika styreffekter. I denna rapport görs en kartläggning och jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar för vårdenheter i samtliga landsting år 2012.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.