Publicerad 22 augusti 2019

Vårdval inom specialistsjukvården

Rapporten undersöker hur landsting och regioner använder avtal som stymedel inom specialistsjukvården. Hur utformas avtalen och hur fungerar uppföljnngen utifrån avtalen?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.