Publicerad 20 januari 2020

Vårdrelaterade infektioner – kostnader och konsekvenser, kortversion

Kostnader och konsekvenser – kortversion av SKR:s rapport från 2019.

Rapporten baseras på nästan 90 000 granskade vårdtillfällen vid drygt 60 sjukhus. Under perioden 2013-18 har det skett en mindre, men statistiskt säkerställd, minskning av det totala antalet vårdrelaterade infektioner (VRI), från 5,2 till 4,4 procent, vilket är glädjande. Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Region (SKR) i samverkan med Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.