Publicerad 24 oktober 2019

Vårdrelaterade infektioner - kostnader och konsekvenser

Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”Vårdrelaterade infektioner – Kunskap, konsekvenser och kostnader", som publicerats samtidigt. Rapporten baseras på nästan 90 000 granskade vårdtillfällen vid drygt 60 sjukhus.

Under perioden 2013-18 har det skett en mindre, men statistiskt säkerställd, minskning av det totala antalet vårdrelaterade infektioner (VRI), från 5,2 till 4,4 procent, vilket är glädjande. Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Region (SKR) i samverkan med Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.