Publicerad 28 november 2019

Vård på olika villkor : en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård

Den svenska hälso- och sjukvården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen från 1982 ges på lika villkor, oavsett patientens sociala position i samhället. Kunskapsöversikten Vård på (o)lika villkor ställer frågan om hur väl hälso- och sjukvården lyckas uppfylla detta mål.

Kunskapsöversikten ger bland annat en kort inblick i några av de faktorer som bestämmer människors hälsa och hur social position bidrar till att förbättra eller försämra hälsan. Men vad kunskapsöversikten i första hand gör är att redovisa den vetenskapliga kunskap som finns om sociala skillnader i hälso- och sjukvården, både avseende tillgänglighet och behov samt behandling och kvalitet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.