Publicerad 25 november 2019

Värdet av en god uppväxt - sociala investeringar för framtidens välfärd

Den här skriften tar sin utgångspunkt i ambitionen att bli bättre på förebyggande och tidiga insatser. Syftet är att ge inspiration till en diskussion kring hur man organisatoriskt och finansiellt kan arbeta för att förverkliga denna ambition.

Med några scenariobeskrivningar illustreras hur beroende varje god process är av flera verksamheters enskilda och gemensamma insatser – men också att de rent ekonomiska vinsterna av dessa insatser kan uppstå hos en annan aktör än den som initialt satsat. Helhetssyn är därför centralt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.