Publicerad 26 november 2019

Vårdbarometern: Befolkningens attityder till kunskaper och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Vårdbarometern är en undersökning som speglar den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. Den genomförs årligen i alla landsting och regioner förutom i Gotlands Kommun. Syftet med Vårdbarometern är att stimulera till demokratisk dialog och att identifiera förbättringsområden. Vårdbarometern är därmed ett av verktygen i landstingens arbete för att planera, leda, styra och förbättra hälso- och sjukvården. ; Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2010 års undersökning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.