Publicerad 25 november 2019

Vänd frånvaro till närvaro

Hur kan kommunen säkerställa ett bra arbete för att öka skolnärvaron? Och hur kan skolorna stödjas i detta? Med den här guiden vill SKL inspirera till ett mer systematiskt skolnärvaroarbete.

Viktiga framgångsfaktorer är bland annat tydliga rutiner och skolans samverkan med andra aktörer i kommunen och landstinget. Att eleverna får komma till tals och blir lyssnade på är en förutsättning för att lyckas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.