Publicerad 27 november 2019

Valfrihetssystem : erfarenheter från ett antal kommuner och landsting

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Ramböll i uppdrag att genomföra en inventering av hur ett antal kommuner och landsting har valt att utforma sina valfrihetssystem. Syftet är att ge en bild av olika sätt att utforma valfrihetssystemen utifrån olika komponenter och verksamhetsområden.

Det ska särskilt poängteras att sedan inventeringen gjordes gäller, sedan 2009-01-01, lag om valfrihetssystem (LOV), SFS 2008:962.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.