Publicerad 27 november 2019

Valfrihet på webben: utvärdering av information om valfrihetssystem på kommuner och landstings hemsidor

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Lagen om valfrihetssystem föreskriver ett informationsansvar gentemot medborgare och leverantörer som söker information om valfrihetssystem inom vård och omsorg. Informationen till medborgare ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförstålig och lättillgänglig.

Sveriges Kommuner och Landsting har gett Mia Wester, Conecti AB, i uppdrag att undersöka hur kommuner och landsting informerar om valfrihetssystemen på sina hemsidor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.