Publicerad 21 november 2019

Valfrihet i vård, skola och omsorg - en uppdatering av kunskapsläget

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting och berör idag alla medborgare. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt av valfrihetssystem i vård, skola och omsorg. Syftet med denna rapport är att presentera en aktuell beskrivning av valfrihetssystem och studien tar sin utgångspunkt i de erfarenheter och i den forskning som skett i begreppet valfrihetssystem och utvecklingen såväl i Sverige som internationellt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.