Publicerad 31 januari 2002

Valet 2002 - demokrati i kommuner och regioner

Skriften är en översikt av 2002 års kommun- och landstingsval ur ett demokratiperspektiv. Den belyser bland annat valdeltagande, personval, röstdel, lokala partier och mandat- och ajoritetsförhållanden.
Avsikten är att ge underlag för diskussioner

De allmänna valen utgör en av de grundläggande förutsättningarna för vår demokrati. Valen ger medborgarna möjlighet att utse företrädare, utkräva ansvar och ange riktlinjer för vilken politik som bör föras under kommande mandatperiod.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Valet 2002 - demokrati i kommuner och regioner