Publicerad 26 november 2019

Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt

Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer är ett mycket allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem som innebär stora och kostsamma konsekvenser för både individ och samhälle. För att stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet med att förhindra mäns våld mot kvinnor och barn presenterar SKL denna kunskapsöversikt om våldsförebyggande arbete med män.

Skriften är tänkt att fungera som en kunskapsbank och ett verktyg som kan inspirera och vägleda arbetet vidare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.