Publicerad 27 november 2019

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå, hemtjänst och särskilt boende

Denna skrift är tänkt som ett stöd för förtroendevalda, chefer och ekonomer som arbetar med att införa valfrihetssystem. Den innehåller praktiska tips om vad man bör tänka på inför prestationsersättning.

Drygt 200 av Sveriges kommuner är intresserade av att stärka individers rätt till självbestämmande genom att införa valfrihetssystem. Valfrihetssystem förutsätter införande av en prestationsbaserad ersättningsmodell och innebär nya möjligheter och risker för såväl kommun som anordnarna.

Till denna skrift finns det en räknesnurra som ett komplement och hjälpmedel. I räknesnurran kan du mata in din kommuns värden som en hjälp för att räkna ut timersättning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå: hemtjänst och särskilt boende