Publicerad 15 september 2021

Vägval för framtiden 4

Att kunna förstå och förhålla sig till hur olika trender och förändringskrafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid. Omvärldsbevakning och analys av detta är nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra och för att därefter kunna göra kloka avvägningar och vägval.

Vägval för framtiden 4 är den fjärde omvärldsanalysen som Sveriges Kommuner
och Regioner, SKR, presenterar. Analysen utgör professionella bedömningar och är ett
inspirerande material för användning i exempelvis en ledningsgrupp eller en budgetberedning.

Vägval för framtiden 4

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset