Publicerad 24 oktober 2019

Vägledning - Trygg hela vägen

Nio möjligheter att utveckla vården före, under och efter graviditet.

Här ges ett antal konkreta exempel på hur landstingen och regionerna kan arbeta för att utveckla vårdkedjan. Tanken är att vägledningen ska kunna användas som ett konkret diskussionsunderlag i syfte att förbättra i den egna verksamheten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.