Publicerad 28 november 2019

Vägen till samarbete - mellankommunal samverkan inom miljö- och byggområdet

Denna skrift är tänkt som inspirationskälla, diskussionsunderlag och verktyg för de kommuner som går i funderingar på samverkan med en eller flera grannkommuner. Förutom en kortfattad faktasammanställning av olika former för samverkan och de lagar som reglerar samverkan, innehåller skriften också några exempel på organisationer där kommuner framgångsrikt bedriver samverkan med varandra inom miljö- och byggområdet.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset