Publicerad 27 november 2019

Vad vet vi om kundval? En forskningsöversikt

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt. Syftet med denna rapport är att presentera en aktuell forskningsöversikt om valfrihetssystem vad avser de offentligt finansierade tjänster som traditionellt utförs i kommuner och landsting.

Studien tar sin utgångspunkt i begreppet valfrihetssystem som ett alternativt sätt att styra offentligt finansierad tjänsteproduktion och belyser följande frågeställningar: Hur definieras begreppet valfrihet? Vilka drivkrafter ligger bakom beslutet att införa? Vad ville man uppnå med att införa valfrihetssystem i kommuner och landsting? Vilka effekter och resultat har valfriheten lett till? Vilka erfarenheter har man dragit under och efter införande av valfrihetssystem? Vilken systempåverkan har införandet inneburit?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.