Publicerad 28 november 2019

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kommunernas kostnadsutveckling 2008-2013

Det är tid att lyfta arbetet med jämförelser till en nivå där publika databaser är en naturlig del. Rapporten beskriver övergripande kommunernas kostnadsutveckling och fokus flyttas till analys av nyckeltal.
Hur står det till med ekonomin och vad kostar olika verksamheter i en kommun?

Det är intressant att analysera den egna kommunen, men också att kunna jämföra den med andra. För analysen behöver vi veta vilka nyckeltal som bör användas, hur jämförelserna ska organiseras och med vilka kommuner. Först presenteras och analyseras den övergripande utvecklingen för ett antal nyckeltal, sedan djupdyker vi i området funktionshinder med analys och tips kring hur arbetet kan fortsätta.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.