Publicerad 28 november 2019

Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2008

I boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008" beskriver vi 2008 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra olika kommuner; både deras finansiella re­sultat och de olika verksamheterna. Vi hoppas att detta ska ge uppslag till en fortsatt analys och bidra till det arbete med för­ändringar och utveckling som pågår i kommunerna.

Nyckeltalen bygger på det räkenskapssammandrag för år 2008 som kommunerna lämnat in till SCB. Tabellerna finns i Excelformat tillgängliga på SCB:s webbplats. Där uppdateras de om något rättats till i de inlämnade uppgifterna. För de absolut mest aktuella värdena är det alltid bra att jämföra den uppgift man är intresserad av med SCB:s Excelfiler.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.