Publicerad 26 augusti 2019

Vad kostar verksamheten 2015?

Kommunernas kostnadsutveckling från 2010 till 2015. För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant analysera den egna kommunen och att jämföra sig med andra. 

För analysen: vilka nyckeltal bör användas, hur systematisera och organisera jämförelser och med vilka kommuner? Efter genomgång av övergripande utveckling följer fördjupning inom äldreomsorg med tips om hur analysen på det lokala planet kan fortsätta.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.