Publicerad 28 november 2019

Utveckling pågår : en kartläggning av Kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner

Hur ser kvinnofridsarbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört en kartläggning av medlemmarnas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Målsättningen med kartläggningen är att ge en övergripande bild av arbetet för kvinnofrid men också att inspirera och visa på utvecklingsmöjligheter. Områden som belyses är bland annatvilka sorters kommunal eller landstingskommunal verksamhet som bedrivs, vilka stöd-och skyddsinsatser som erbjuds, hur samverkan ser ut, framgångsfaktorer för kvinnofridsarbetet och vilka framtida behov som medlemmarna har.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.