Publicerad 28 november 2019

Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård : struktur och arbetssätt för bättre resultat

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar återkommande underlag för att värdera effektiviteten inom de områden som kommuner och landsting ansvarar för. Denna rapport beskriver landstingens arbete med att öka kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården. Den beskriver såväl vårdens strukturförändringar som förändringar av styrning och arbetssätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.