Publicerad 27 november 2019

Utveckling av ersättningssystem inom hälso- och sjukvården

Regeringen gav i beslut den 19 december 2007 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i uppdrag att i samverkan med Socialdepartementet bedriva ett arbete med att utveckla hälso- och sjukvårdens ersättningssystem så att dessa kan bidra till att förbättra vårdens innehåll och resultat.

Socialstyrelsens del i arbetet har varit att, som grund för utvecklingen av ersättningssystem, dels utveckla befintliga beskrivningssystem och dels särskilt arbeta med förutsättningarna för en förbättrad infrastruktur för vårdbeskrivning inom primärvård och psykiatri. Uppdraget har även inbegripit att utveckla en nationell modell för att beskriva effektivitet med hjärtsjukvården som exempel.

SKL har haft uppdraget att bedriva olika projekt med syfte att stimulera, utveckla och underlätta landstingens arbete med system för ersättningar inom hälso- och sjukvården. Utvecklade ersättningssystem är ett av flera verktyg för att förbättra vårdens effektivitet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.