Publicerad 25 november 2019

Utveckla principer för medborgardialog

Under de senaste fem åren har Sveriges Kommuner och Landsting i projektet Medborgardialog arbetat med att stödja kommuner och landsting i utvecklingen av dialogen med medborgarna. Syftet är att dialogen ska utgöra ett underlag i beslutsprocesser och i utvecklingen av tjänster.

Erfarenheterna visar att det krävs ett antal byggstenar för ett framgångsrikt system ; för medborgardialog som del i styrningen. I denna skrift beskriver vi erfarenheter kring utveckling av principer för medborgardialog och vilka olika former för principer som vi har mött. Ambitionen ; är att skriften ska ge kommuner och landsting inspiration och kunskap om hur principer kan utvecklas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.