Publicerad 27 november 2019

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

"Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att genomföra en utvärdering av valfrihetssystemen i kommuner och landsting.

Utvärderingen utgår från tre frågeområden:

  • Vilka effekter ger en övergång till valfrihetssystem upphov till?
  • Vilka förändringar i effekter kan registreras över tid?
  • Påverkar valfrihetssystemets utformning de effekter som uppstår?

Utvärderingen omfattar ett antal verksamhetsområden i ett urval av kommuner och landsting.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.