Publicerad 25 november 2019

Utmaningar inom bullerområdet

Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Drygt två miljoner medborgare utsätts för trafikbuller över rekommenderade värden där de bor. I den här skriften berättar fem kommuner hur de har agerat inom bullerområdet, trots bristen på samordnat stöd från de centrala myndigheterna. Genom deras framgångsrika exempel vill vi visa att det går att planera och bygga hållbara städer och samhällen och samtidigt beakta bulleraspekterna och göra kloka avvägningar för en god livsmiljö.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.