Publicerad 26 november 2019

Utmaningar för det politiska ledarskapet i valfrihetssystem

Skriften baseras på intervjuer med ledande politiker i kommuner, landsting och regioner. Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen, landstinget eller regionen. Den stora skillnaden är att man går från en styrning med direktiv, anslagsfinansiering och direkta uppdrag till förvaltningen, till en mer indirekt styrning med kvalitetskrav, prestationsersättning, uppföljning och dialog som instrument för styrningen. Det framkom även att implementeringen ofta har föregåtts av mer eller mindre ambitiösa förändringsprocesser.

Att införa valfrihetssystem har för de intervjuade politikerna lett till en ökad medvetenhet om de olika politiska rollerna och ökat fokus på medborgarna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.