Publicerad 15 juni 2023

Utformning av kommunala
vård- och omsorgslokaler
– erfarenheter från Covid-19

Covid-19 pandemin gav omfattande insikter och erfarenheter kring åtgärdsbehov för att begränsa smittspridning i kommunala vård- och omsorgsboenden och lokaler. Erfarenheter som är värda att beakta när sådana lokaler ska byggas eller byggas om.

I denna skrift kan du läsa om vilka erfarenheter och lärdomar som pandemin fört med sig när det gäller byggnader för kommunal vård och omsorg, samt exempel på hur lärdomarna tillämpas i pågående fastighetsutvecklingsprojekt. FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor har genomfört ett projekt där erfarenheter från Covid-19 pandemin gällande lokalutformning har samlats in genom enkätundersökning och intervjuer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.