Publicerad 10 april 2019

Utbud, söktryck och samverkan i yrkesvux

Rapporten ger en nulägesbild av regionalt yrkesvux från kommunernas perspektiv, bland annat kring utbud, söktryck och samverkan. Rapporten bygger på en kommunenkät om yrkesvux som SKL genomfört i maj–juni 2018. Det är de huvudsökande kommunerna som har besvarat enkäten för sitt samverkansområde.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.