Publicerad 22 november 2019

Utbildning som ger jobb - Jämställdhet som Smart ekonomi i Botkyrka

I den här rapporten visar Botkyrka kommun det ekonomiska utfallet av utbildningssatsningar för att ge arbetslösa kvinnor jobb.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha med pengar att göra. Men hur pengar används påverkar förutsättningarna för jämställdhet. I SKL:s projekt Smart ekonomi kopplas pengar och jämställdhet samman genom att deltagande kommuner söker kommunala vinster av jämställdhetsintegrering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.