Publicerad 25 juni 2019

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom psykiatrin

Rapporten är ett delresultat av en intervjuundersökning om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt utbildningsanställningar för sjuksköterskor i psykiatrin.

De intervjuade ger sin bild av möjligheter och utmaningar med specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrin och de olika former som erbjuds. Syftet är att öka engagemang och kunskap hos chefer och lokala parter om hur specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling och en säker kompetensförsörjning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.