Publicerad 25 juni 2019

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom psykiatrin

Rapporten är ett delresultat av en intervjuundersökning om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt utbildningsanställningar för sjuksköterskor i psykiatrin.

De intervjuade ger sin bild av möjligheter och utmaningar med specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrin och de olika former som erbjuds. Syftet är att öka engagemang och kunskap hos chefer och lokala parter om hur specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling och en säker kompetensförsörjning.

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom psykiatrin

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset