Publicerad 22 november 2019

Utbildning för personer med typ 2-diabetes - Handledarmanual

Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och pedagogisk personal förbättrar sitt HbA1c. I de nationella riktlinjerna för diabetesvården rekommenderar Socialstyrelsen att alla patienter med diabetes typ 2 går en sådan utbildning. Här är en handledning hur du ska hålla i utbildningen. Du kan också ladda ner ett bildspel som du kan använda i utbildningen och en kursutvärdering före och efter utbildningarna.

Materialet består av tre delar. Förutom handledarmanualen, finns även en faktaguide för dina patienter och Mina sidor, som är ett individuellt anteckningshäfte där provsvar, matdagbok och aktivtetskalender finns med.

Handledarmanual - Utbildning för personer med typ 2-diabetes

Faktaguide – Utbildning för patienter med typ 2 diabetes

Mina sidor – Utbildning för patienter med typ 2 diabetes

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset